Zmiana adresu e-mail Łódzkiego Komitetu Okręgowego OJN

Szanowni Państwo,

Informujemy, że uległ zmianie adres e-mail Łódzkiego Komitetu Okręgowego OJN. Aktualny adres: ojnlodz@gmail.com

DYŻURY KOMITETU GŁÓWNEGO

Szanowni Państwo,

Dyżury telefoniczne Komitetu Głównego (tel: 61 829 3590) odbywają się w terminach:

środy 13.00 – 14.30

czwartki 12.00-13.00

piątki 11.30-13.00

PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE WYŁĄCZNIE W PODANYCH GODZINACH! W użyczonym nam grzecznościowo pokoju odbywają się poza tymi godzinami seminaria i konsultacje dla studentów.

W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt mailowy na adres: olimpiadajn@wp.pl – poczta internetowa będzie sprawdzana codziennie.

TERMINARZ 40. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

TERMINARZ 40. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

(rok szkolny 2016/2017)

UWAGA!KOMITET GŁÓWNY ZMUSZONY BYŁ ZLIKWIDOWAĆ 2 OKRĘGI: BIAŁOSTOCKI I ZIELONOGÓRSKI.
Uczestników z tych okręgów prosimy zgłaszać do najwygodniejszych komunikacyjnie okręgów : (Białystok: do Warszawy, Torunia lub Lublina; Zielona Góra: do Poznania, Wrocławia lub Szczecina)
Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: www.ojn.wsjo.pl

  1. Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie i przesłania list uczestników na adres – pocztowy lub pocztą elektroniczną z adresu mailowego Dyrekcji szkoły! – do odpowiednich KOMITETÓW OKRĘGOWYCH (patrz: zakładka „Struktura terytorialna”) do końca października 2016 r.
  2. Eliminacje szkolne – odbędą się 4. listopada 2016 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).
  3. Eliminacje okręgowe (UWAGA: zmiana regulaminu, ze względu na ruchome terminy ferii zimowych w województwach!):
    a) eliminacje pisemne 2. etapu odbędą się w szkołach 13. stycznia 2017 r. o godz. 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy zostaną przesłane przez Dyrekcje szkół listami poleconymi do właściwego okręgu (patrz zakładka: „struktura terytorialna”). Nadesłane testy zostaną poprawione i zweryfikowane przez członków Komitetów Okręgowych, następnie Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych ( zdobyli co najmniej 85% punktów w teście ) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.
    b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15. lutego.

4. Finał 40. OJN – odbędzie się w dniach 31.marca – 2. kwietnia 2017 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Zmiana adresu Toruńskiego Komitetu Okręgowego OJN

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zmianie adresu Toruńskiego Komitetu Okręgowego OJN.

Nowy adres:

Toruński Komitet Okręgowy obejmuje województwo kujawsko-pomorskie, pozostałe powiaty woj. warmińsko-mazurskiego (por.: okręg gdański) oraz powiaty: Płock, Sierpc i Gostynin z woj. mazowieckiego; Adres: Katedra Filologii Germańskiej UMK, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: ojn@umk.pl

Zarówno ten, jak i inne adresy komitetów okręgowych znajdziecie Państwo na naszej stronie pod zakładką „Struktura terytorialna”

FINAŁ 39. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

1

W dniach 1 – 3. kwietnia br. odbyły się w Poznaniu eliminacje (pisemne i ustne) finału 39. Olimpiady Języka Niemieckiego.
Na posiedzeniu w dniu 2.04. Komitet Główny wraz z Komisją Egzaminacyjną wyłonił 20 laureatów 39. OJN.
Zakończenie Finału 39. OJN odbyło się w niedzielę, 3.04. br. o godz. 10.00 w Małej Auli (Sala im. Lubrańskiego) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z udziałem następujących Gości honorowych: Ursula Elbers, konsul Niemiec we Wrocławiu, Christoph Mohr, Instytut Goethego w Warszawie, Andrzej Kareński-Tschurl, konsul honorowy Niemiec w Poznaniu, Maximilian Weiss, przedstawiciel DAAD w Bonn, Agnieszka Schmid, przedstawicielka Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Hanna Rajcic-Mergler, Wojewódzki Kurator Oświaty w Poznaniu, Michał Tomiczek, sekretarz d/s kultury w konsulacie Niemiec we Wrocławiu, Jean-Pierre Schneuwly, członek honorowy Komitetu Głównego, Prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, Prodziekan Wydziału Neofilologii UAM, Prof. dr hab. Jerzy Kałążny, przedstawiciel Dyrekcji IFG UAM, Prof. dr hab. Hubert Orłowski, Rektor WSJO w Poznaniu, Prof. dr hab. Edyta Połczyńska, przewodnicząca KG OJN, Cezary Pieczyński, kanclerz WSJO, Prof. dr hab. Maria Wojtczak, członek Komitetu Głównego OJN, dr Piotr Zborowski, przedstawiciel kierownika Katedry Skandynawistyki UAM, były Laureat Olimpiady.

3

LISTA LAUREATÓW 39. OLIMPIADY
Nr miejsca/Laureat szkoła nauczyciel
1. Zielińska, Sara, 49 LO Warszawa, Mariusz Słoka
1. Panzer, Violetta, Pryw. LO Lublin, Małg. Szczurek
2. Kizik, Paula, ZSO nr 2 (2. LO), Gdynia, brak nauczyciela
3. Świtała, Paulina, Publiczne LO nr 2 Opole, Sonia Wacław
3. Dreyer, Constantin, Pryw. LO Lublin, Magdalena Kosior-Szychiewicz
3. Frasek, Felix, Publiczne LO nr 2 Opole, Daniela Ploch G
4. Kuipers, Sebastiaan, 5. LO Kraków, Paweł Pabian G
4. Szarek, Adrian, ZSO nr 1 Puławy, Urszula Karska-Wnuk
5. Filipowsky, Wiktoria, ZS Krapkowice, Magdalena Gawron G
6. Malczewska, Paulina, 4. LO Toruń, Anna Tatara
6. Hentschel, Julia, Publiczne LO nr 2 Opole, Sonia Wacław G
6. Boczek, Alexander, 13. LO Szczecin, Beata Stelter
7. Hegemann, Marie, 1. LO Żory, Barbara Barglik G
8. Herud, Anna, Publiczne LO nr 2 Opole, Sonia Wacław
9. Siwiec, Katarzyna, ZSO nr 11 Gliwice, Jolanta Gokiert
10. Wołącewicz, Kinga, 9. LO Lublin, Elwina Czerska G
10. Grabowski, Wojciech, ZSO nr 6 Radom, Agn. Sumińska-Sadal
11. Wieczorek, Patryk, ZE Elektr. Opole, Agnieszka Nowak
12. Nitychoruk, Dominik, 2. LO Biała Podl., Maciej Borsuk
13. Gierlicka, Kornelia, 1. LO Jasło, Małgorzata Fortuna

2

© 2017 ojn.wsjo.pl

Theme by Anders NorenUp ↑