Uprzejmie informujemy, że dyżury telefoniczne KG są zawieszone do 15.września br. W pilnych sprawach prosimy i kontakt pocztą elektroniczną (olimpiadajn@wp.pl) – poczta będzie sprawdzana codziennie.