Month: Marzec 2020

Rozporządzenie MEN w sprawie III etapu tegorocznych olimpiad

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Minister Edukacji Narodowej wydał Rozporządzenie z dnia 25. marca 2020r. (Dz. U. RP poz. 530).

Treść rozporządzenia TUTAJ

Postępując zgodnie z w/w rozporządzeniem Komitet Główny podjął następujące decyzje:

– odwołuje III etap Olimpiady (finał)

– wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do III etapu Olimpiady przyznaje tytuł finalisty.

Odpowiednie zaświadczenia o uzyskanym tytule finalisty przesłane zostaną do Uczestników pocztą.

Komitet Główny
Olimpiady Języka Niemieckiego

Decyzja w sprawie III etapu OJN

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało organizatorom Olimpiad wytyczne dotyczące postępowania przy organizacji finałów.

Postępując zgodnie z otrzymanymi wytycznymi informujemy, że Komitet Główny powziął następujące decyzje:

– odwołuje III etap Olimpiady (finał)

– wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do III etapu Olimpiady przyznaje tytuł finalisty.

Odpowiednie zaświadczenia o uzyskanym tytule finalisty przesłane zostaną do Uczestników pocztą.

Drodzy Państwo, sytuacja w jakiej się znajdujemy jest niecodzienna; obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom związanym z przebiegiem Olimpiady, a więc Uczestnikom, nauczycielom, jurorom, osobom wspierającym organizację finału wymaga dziś podejmowania zdecydowanych kroków. Decyzja MEN jest adekwatną odpowiedzią na postawione przed nami wszystkimi wyzwania związane z zagrożeniem epidemią. Liczymy, że decyzję tę przyjmiecie Państwo ze zrozumieniem powagi sytuacji.

Łączymy serdeczne pozdrowienia

Komitet Główny
Olimpiady Języka Niemieckiego

Z wytycznymi MEN możecie Państwo zapoznać się TUTAJ

© 2020 ojn.wsjo.pl

Theme by Anders NorenUp ↑