Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele Olimpiady!
Od 22.09. dyżur telefoniczny (61 8293590) Komitetu Głównego będzie pełniony we wtorki, w godz. 13.00-14.30.
Z poważaniem
Piotr Jankowiak – kierownik OJN