KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYŻSZA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO

ul. Różana 17A
61-577 POZNAŃ
www.ojn.wsjo.pl
olimpiadajn@wp.pl

Dyżury telefoniczne Komitetu Głównego (tel: 61 829 3590) odbywają się w terminach:

wtorek 13.00 – 14.30