Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele Olimpiady!
Od 22.09. dyżur telefoniczny (61 8293590) Komitetu Głównego będzie pełniony we wtorki, w godz. 13.00-14.30.
Z poważaniem
Piotr Jankowiak – kierownik OJN

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYŻSZA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO

ul. Różana 17A
61-577 POZNAŃ
www.ojn.wsjo.pl
olimpiadajn@wp.pl

Dyżury telefoniczne Komitetu Głównego (tel: 61 829 3590) odbywają się w terminach: