Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

HONOROWI PATRONI 38. OJN

1. J.M. Rektor UAM, prof. dr hab. Bronisław Marciniak

2. Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. dr hab. Alexander Woell

3. Dyrektor IFG UAM, prof. dr hab. Sławomir Piątek

 

SPONSORZY FINAŁU 38. OLIMPIADY J. NIEMIECKIEGO (stypendia, książki i nagrody rzeczowe)

1. Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

2. Ambasada Szwajcarii w Warszawie

3. Austriacki Instytut Językowy i Forum Kultury, Warszawa

4. JM Prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina

5. Instytut Goethego w Warszawie

6. Academia Baltica w Lubece

7. J.M.Rektor UAM

8. J.M Rektor WSJO im S.B. Lindego w Poznaniu

9. Dyrekcja Instytutu Filologii Germańskiej UAM

10. Kierownik Katedry Skandynawistyki UAM

11. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty

12. Fundacja SIGNUM w Poznaniu

13. Firma ROSENTHAL Polska w Poznaniu

14. Urząd Miejski w Poznaniu