HONOROWI PATRONI 41. OJN
 1.    J.M. Rektor UAM, prof. dr hab. Andrzej Lesicki

2.    JM Prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina

3.    Dyrektor IFG UAM, prof. dr hab. Sławomir Piontek
 

SPONSORZY FINAŁU 41. OLIMPIADY J. NIEMIECKIEGO
 (stypendia, książki i nagrody rzeczowe)

1.    Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

2.    Instytut Goethego w Warszawie

3.    Ambasada Szwajcarii w Warszawie

4.    Austriackie Forum Kultury w Warszawie

5.    Austriacki Instytut Językowy w Warszawie

6.    Prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina

7.    Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w Warszawie

8.    J.M.Rektor UAM w Poznaniu

9.    J.M. Rektor WSJO w Poznaniu

10. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

11. Dyrekcja Instytutu Filologii Germańskiej UAM

12. Kierownik Katedry Skandynawistyki UAM

13. Przedstawicielstwo firmy ROSENTHAL w Poznaniu

14. Fundacja SIGNUM w Poznaniu