TERMINARZ 45. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO (r. szk. 2021/22)

Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie do odpowiednich KOMITETÓW OKRĘGOWYCH, na adres pocztowy lub pocztą elektroniczną WYŁĄCZNIE z adresu mailowego szkoły!! –, do końca października 2021 r. Wystarczy zgłoszenie udziału szkoły, liczbę uczestników można zmienić nawet w dniu eliminacji szkolnych!

1. Eliminacje szkolne: odbędą się 5. listopada 2021 r. w godz. 10.00 – 11.30. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut). Poprawione przez nauczyciela i ostemplowane testy należy przesłać w ciągu tygodnia listem poleconym do właściwego okręgu (patrz zakładka: „struktura terytorialna”).

2. Eliminacje okręgowe: (UWAGA: zmiana regulaminu ze względu na ruchome terminy ferii zimowych w województwach!):
a) eliminacje pisemne 2.etapu odbędą się w szkołach 14.stycznia 2022 r. w godz. 10.00 – 11.30. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).
Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy należy przesłać listem poleconym do właściwego okręgu. Nadesłane testy zostaną poprawione i zweryfikowane przez Komitety Okręgowe. Następnie Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych (tzn. zdobyli co najmniej 85% punktów w teście) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.
b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15. lutego.

3. Finał 45. OJN: eliminacje centralne odbędą się 1.-3. kwietnia 2022 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych, ul. Różana 17A (eliminacje pisemne) i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, (Collegium Novum) al. Niepodległości 4 (eliminacje ustne).

4. Uroczystość zakończenia finału odbędzie się 3. kwietnia 2022r. w godz. 10.00-12.00 w Małej Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (Collegium Minus – Rektorat), ul. Wieniawskiego 1