Ogłoszenia 2022/2023Kontakt telefoniczny.

Od 25.09.2022 dyżur telefoniczny (61 8293590) Komitetu Głównego będzie pełniony w czwartki, w godz. 15.00-16.30.


Pozostałe Olimpiady

Olimpiada Języka Angielskiego (dla szkół średnich).
www.oja.wsjo.pl

Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów (dla szkół podstawowych)

www.ojaj.wsjo.pl

Olimpiada Języka Hiszpańskiego (dla szkół średnich)

www.ojh.wsjo.pl