SPONSORZY

 

 

HONOROWI PATRONI 47. OJN

 1.    J.M. Rektor UAM

2.    JM Prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina

3.    Dyrektor IFG UAM

 

SPONSORZY FINAŁU 47. OLIMPIADY J. NIEMIECKIEGO
 (stypendia, książki i nagrody rzeczowe)

1.    Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

2.    Instytut Goethego w Warszawie

3.    Ambasada Szwajcarii w Warszawie

4.    Austriackie Forum Kultury w Warszawie

5.    Austriacki Instytut Językowy w Warszawie

6.    Prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina

7.    Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w Warszawie

8.    J.M.Rektor UAM w Poznaniu

9.    J.M. Rektor WSJO w Poznaniu

10. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

11. Dyrekcja Instytutu Filologii Germańskiej UAM

12. Kierownik Katedry Skandynawistyki UAM

13. Przedstawicielstwo firmy ROSENTHAL w Poznaniu

14. Fundacja SIGNUM w Poznaniu

15. Wydawnictwo PWN