TERMINARZ

TERMINARZ 47. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO (ROK SZKOLNY 2023/24)

Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie do odpowiednich KOMITETÓW OKRĘGOWYCH, na adres pocztowy lub pocztą elektroniczną WYŁĄCZNIE z adresu mailowego szkoły do końca października 2023 r.

Wystarczy zgłoszenie udziału szkoły, liczbę uczestników można zmienić nawet w dniu eliminacji szkolnych.

1. Eliminacje szkolne: odbędą się 3. listopada 2023 r. w godz. 10.00 – 11.30. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut). Poprawione przez nauczyciela i ostemplowane testy należy przesłać w ciągu tygodnia listem poleconym do właściwego okręgu (patrz zakładka: „struktura terytorialna”).

2. Eliminacje okręgowe: (UWAGA: zmiana regulaminu ze względu na ruchome terminy ferii zimowych w województwach):

a) eliminacje pisemne 2. etapu odbędą się w szkołach 12. stycznia 2024 r. w godz. 10.00 – 11.30. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut). Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy należy przesłać listem poleconym do właściwego okręgu. Nadesłane testy zostaną poprawione i zweryfikowane przez Komitety Okręgowe. Następnie Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych (tzn. uzyskali co najmniej 85% punktów w teście) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.

b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15. lutego.

3. Finał 47. OJN: eliminacje centralne odbędą się 5.-7.. kwietnia 2024 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, (Collegium Novum) al. Niepodległości 4.

4. Uroczystość zakończenia finału odbędzie się 7. kwietnia 2024 r. w godz. 10.00-12.00 w Małej Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (Collegium Minus – Rektorat), ul. Wieniawskiego 1