STRUKTURA TERYTORIALNA

 

Komitet Główny zmuszony był zlikwidować dwa okręgi: BIAŁOSTOCKI I ZIELONOGÓRSKI;
Uczestników z tych okręgów proszę zgłaszać do najwygodniejszych komunikacyjnie okręgów (Białystok: do Lublina, Torunia lub Warszawy; Zielona Góra: do Poznania, Szczecina lub Wrocławia).

Ośrodkiem okręgu jest miasto, w którym znajduje się uczelnia z kierunkiem filologia germańska. Pozostałe województwa zostały zgrupowane wokół tego ośrodka według poniżej podanego wykazu.

 

WYKAZ KOMITETÓW OKRĘGOWYCH OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

1. Gdański Komitet Okręgowy obejmuje województwo pomorskie oraz powiaty Elbląg i Braniewo z woj. warmińsko-mazurskiego;

Adres: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, e-mail: katarzyna.lukas@wp.pl

 

2. Krakowski Komitet Okręgowy obejmuje województwa: małopolskie i świętokrzyskie;

Adres:Instytut Filologii Germańskiej UJ, Al. Mickiewicza 9a, 31-120 Kraków, e-mail: pawel.moskala@uj.edu.pl

 

3. Lubelski Komitet Okręgowy obejmuje województwo lubelskie;

Adres: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny UMCS, pok. 415, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 28-031 Lublin, e-mail: ojn@mail.umcs.pl

 

4. Łódzki Komitet Okręgowy obejmuje województwo łódzkie;

Adres: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, 90-236; sekretariat p. 4.101, tel. (042) 6655115 Łódź, e-mail: ojnlodz@gmail.com

 

5. Opolski Komitet Okręgowy obejmuje województwo opolskie;

Adres: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego, pl. Staszica 1, 45-052 Opole, e-mail: ojn@uni.opole.pl

 

6. Poznański Komitet Okręgowy obejmuje województwo wielkopolskie i lubuskie;

Adres: Komitet Główny Olimpiady Języka Niemieckiego, Collegium Novum UAM, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, pok. 014, e-mail: olimpiadajn@wp.pl, tel: (061) 829 3590.

 

7. Rzeszowski Komitet Okręgowy OJN obejmuje województwo podkarpackie ;

Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Neofilologii, Katedra Germanistyki, al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów ojn@ur.edu.pl 

 

8. Szczeciński Komitet Okręgowy obejmuje województwo zachodniopomorskie;

Adres: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filologii Germańskiej , Al. Piastów 40 B, budynek 5, 71-065 Szczecin, e-mail: draumer@onet.pl.

 

9. Śląski Komitet Okręgowy obejmuje województwo śląskie;

Adres: Instytut Filologii Germańskiej UŚ, Al. Gen. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec, e-mail: olimpiada.us@wp.pl

 

10. Toruński Komitet Okręgowy obejmuje województwo kujawsko-pomorskie, pozostałe powiaty woj. warmińsko-mazurskiego (por.: okręg gdański) oraz powiaty: Płock, Sierpc i Gostynin z woj. mazowieckiego;

Adres: Katedra Filologii Germańskiej UMK, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: ojn@umk.pl

 

11. Warszawski Komitet Okręgowy obejmuje województwo mazowieckie (oprócz powiatów: Płock, Sierpc i Gostynin – por.: okręg toruński);

Adres: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ul.Dobra 55, 00-312 Warszawa, e-mail: pjoskowiak@uw.edu.pl

 

12. Wrocławski Komitet Okręgowy obejmuje województwo dolnośląskie;

Adres: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław, e-mail: ojn.wroclaw@yahoo.pl.